Certificering

Home Certificering

Certificering/Foodgrade

U zoekt een leverancier voor food grade zakken?

Voor intern gebruik binnen uw eigen productieproces of als transportverpakking?

Wij mogen voor diverse voedselfabrikanten de zakken leveren, welke klantspecifiek geproduceerd worden. Een mogelijkheid is om de zakken uit te rusten met een blokbodem seal. Hierdoor blijft er geen restproduct achter tijdens het legen van de zakken. Neem voor uw mogelijkheden contact met ons op via mail of telefoon.

Hettinga Sneek BV hecht grote waarde aan kwaliteit en voedselveiligheid: met een groot deel van onze zakken wordt in de voedingsindustrie gewerkt.

Het spreekt vanzelf dat geproduceerd wordt overeenkomstig NEN EN ISO 9001:2000 en BRC-IoP, gecertificeerd door Lloyds.

Wat betekent BRC?

In 1998 hebben Britse retailers een gezamenlijke standaard ontwikkeld voor de gehele voedingssector: de Britisch Retail Consortium Standard (BRC). Bij BRC is vereist dat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) toegepast wordt en dat omgeving, product, proces, en medewerkers in het BRC systeem opgenomen zijn. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP’s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden.

Waarom een BRC-certificering?

Een BRC certificering wordt door afnemers steeds vaker als eis gesteld. Het systeem geeft zekerheid dat het voortbrengingsproces van voedingsmiddelen beheerst wordt. De productveiligheid wordt dus verzekerd.

Andere redenen om te werken volgens de BRC-norm kunnen zijn

  • Productveiligheid en -aansprakelijkheid;
  • Concurrentieoverwegingen;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Klantenbinding;
  • Kostenbesparing door preventie;
  • Voorkomen van re-call (terugroep) acties.

Wat betekent de ISO-norm?

De ISO 9001:2008 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Wat houdt de ISO-certificering in de praktijk in?

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle eisen voldoet.
ISO-normengecertificeerd zijn houdt kortweg in: zeggen wat je doet doen wat je zegt en het bewijzen.
Voldoende reden dus om vertrouwen te hebben in Hettinga Sneek BV. Wij heten u dan ook van harte welkom en zijn graag uw partner in flexibele verpakkingen.

Bron: Wikipedia